DanskButikken – privatundervisning i dansk

Skab nye muligheder i dit liv

Hvem underviser?

Din sprogkonsulent Kirsten Wandahl har undervist i dansk på sprogcentre i mere end 25 år og har skrevet flere lærebøger.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen  er normalt eneundervisning og tilrettelægges i forhold til dine sproglige  behov.

Workshops har max. 7 deltagere.

Vi sikrer progression og læringsmål i forhold til Den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

Vi afholder ikke modultest og danskprøver, men tjekker løbende din progression. Du kan tilmelde dig danskprøverne PD1, PD2, PD3 og Studieprøven på dit nærmeste sprogcenter som selvstuderende.

Hvor og hvornår underviser vi?

Undervisningstilbud,  undervisningssted og –tid

Hvad koster undervisningen?

Priser